Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 22, 2012
Image Size
8.5 MB
Resolution
2384×3510
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
782
Favourites
56 (who?)
Comments
20
×
Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai
Happy Lunar New Year!~
Add a Comment:
 
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Love Dragons! This year, is the "Year of the Dragon" on the Chinese calender. Just Beautiful Work. Really Very Good. :squee:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
Thank you very very very much :">
Reply
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome!
Reply
:iconpiggy-rain:
Piggy-Rain Featured By Owner Jan 23, 2012
Dep that:O ne that day. Ve con rong dep ghe.
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
:">
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Jan 23, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Awesome ... as always :iconloveloveplz:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
:">
Reply
:iconcloverkane:
CloverKane Featured By Owner Jan 22, 2012
cái mũi phải xuống tí nữa chứ e? :-?
tại cái mặt (ảnh) trông cứ ḱ ḱ...
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Student Traditional Artist
Khuôn mặt người chia làm 3 phần, xuống nữa sẽ bị lố =v= Hay xem các bishounen vẽ trong manga th́ thấy ng ta hay vẽ xuống nữa, đáng tiếc đó là tỉ lệ đă đc hoàn hảo hóa, ko phải tỉ lệ thực =v=
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Jan 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Mũi bị ngắn thật đấy . . Ba phần từ chân tóc đến chân tóc đến lông mày, từ lông mày xuống mũi, từ mũi xuống cằm bằng nhau đó - - Cầm thước đo mặt ḿnh là thấy : ))
Reply
Add a Comment: