Shop Mobile More Submit  Join Login
Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai
Happy Lunar New Year!~
Add a Comment:
 
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Love Dragons! This year, is the "Year of the Dragon" on the Chinese calender. Just Beautiful Work. Really Very Good. :squee:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you very very very much :">
Reply
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome!
Reply
:iconpiggy-rain:
Piggy-Rain Featured By Owner Jan 23, 2012
Dep that:O ne that day. Ve con rong dep ghe.
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:">
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Jan 23, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Awesome ... as always :iconloveloveplz:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:">
Reply
:iconcloverkane:
CloverKane Featured By Owner Jan 22, 2012
cái mũi phải xuống tí nữa chứ e? :-?
tại cái mặt (ảnh) trông cứ ḱ ḱ...
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Khuôn mặt người chia làm 3 phần, xuống nữa sẽ bị lố =v= Hay xem các bishounen vẽ trong manga th́ thấy ng ta hay vẽ xuống nữa, đáng tiếc đó là tỉ lệ đă đc hoàn hảo hóa, ko phải tỉ lệ thực =v=
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Jan 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Mũi bị ngắn thật đấy . . Ba phần từ chân tóc đến chân tóc đến lông mày, từ lông mày xuống mũi, từ mũi xuống cằm bằng nhau đó - - Cầm thước đo mặt ḿnh là thấy : ))
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Feb 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Nga? That ki la, ta lay thuoc do thi ca 3 phan do deu bang nhau, 1,2 cm het ma = ]]
Ma bay h co noi gi thi cung cha sua dc nua, LOL
Reply
:iconcloverkane:
CloverKane Featured By Owner Jan 22, 2012
ke ca the trong no van......... (co phai ta chwa bh nhin` ng that dau :"|)
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Chưa bao h nh́n người thật nhưng chưa bao h vẽ người thật =v=
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 22, 2012  Student
da co' co' gang' roi` , an tet vui ve nhe' ;)
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:love:
Reply
:iconbg75:
BG75 Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Chỉ có mấy cái vẩy là nh́n không tự nhiên lắm thôi, phần c̣n lại th́ thật sự là epical. ; r ;
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
MK, ko bít vẽ thế nào nữa nên phang bừa LOL~
Reply
:iconmomo1997:
Momo1997 Featured By Owner Jan 22, 2012  Student Traditional Artist
Happy Lunar New Year~!!!! :heart::heart:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
LOL :heart:
Reply
:iconmomo1997:
Momo1997 Featured By Owner Jan 22, 2012  Student Traditional Artist
XD
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 22, 2012
Image Size
8.5 MB
Resolution
2384×3510
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
851
Favourites
55 (who?)
Comments
20
×