Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 22, 2012
Image Size
8.5 MB
Resolution
2384×3510
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
732
Favourites
56 (who?)
Comments
20
×
Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai Happy Lunar New Year 2012 by Alice19sai
Happy Lunar New Year!~
Add a Comment:
 
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Love Dragons! This year, is the "Year of the Dragon" on the Chinese calender. Just Beautiful Work. Really Very Good. :squee:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
Thank you very very very much :">
Reply
:iconjvel4073:
jvel4073 Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome!
Reply
:iconpiggy-rain:
Piggy-Rain Featured By Owner Jan 23, 2012
Dep that:O ne that day. Ve con rong dep ghe.
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
:">
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Jan 23, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Awesome ... as always :iconloveloveplz:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
:">
Reply
:iconcloverkane:
CloverKane Featured By Owner Jan 22, 2012
ci mũi phải xuống t nữa chứ e? :-?
tại ci mặt (ảnh) trng cứ k k...
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Jan 22, 2012  Student Traditional Artist
Khun mặt người chia lm 3 phần, xuống nữa sẽ bị lố =v= Hay xem cc bishounen vẽ trong manga th thấy ng ta hay vẽ xuống nữa, đng tiếc đ l tỉ lệ đ đc hon hảo ha, ko phải tỉ lệ thực =v=
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Jan 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Mũi bị ngắn thật đấy . . Ba phần từ chn tc đến chn tc đến lng my, từ lng my xuống mũi, từ mũi xuống cằm bằng nhau đ - - Cầm thước đo mặt mnh l thấy : ))
Reply
Add a Comment: