Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×
  • PhotoDetails

Submitted on
July 26, 2011
Image Size
2.2 MB
Resolution
885×2443
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
934
Favourites
115 (who?)
Comments
58

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
×
Peacock by Alice19sai Peacock by Alice19sai
Here is one of my OCs~ He is an peacook elf (?)
Does anyone want to see his wings? Usually, he hide his wings~


----------------------------------------------------------------
Ai chơi cáo, chơi mèo thành tinh hay con ǵ ta ko biết, ta là ta chơi công thành tinh LOL XD
Có ai muốn nghe story của em này ko~ *Làm pose người bà hiền hậu đọc truyện cổ tích cho cháu* =]]


Ôi màu =v=
Add a Comment:
 
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Nov 27, 2011  Student Traditional Artist
đây rooif~~~~~~~~~ cái tranh mà ḿnh suưt th́ trấn đc *thút thít*
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Dec 8, 2011  Student Traditional Artist
Rất tiếc là ss đă ko trấn được =]]]]]
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
*tát tát* :(((((((((
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Dec 10, 2011  Student Traditional Artist
*MEOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*
Reply
:iconbaka-chan-chan:
baka-chan-chan Featured By Owner Aug 14, 2011  Hobbyist General Artist
The colors are so beautiful~~ I love it ! :D
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Aug 15, 2011  Student Traditional Artist
Thanks XD
Reply
:iconbaka-chan-chan:
baka-chan-chan Featured By Owner Aug 16, 2011  Hobbyist General Artist
no problem ! :D
Reply
:icontrannhi9850:
trannhi9850 Featured By Owner Aug 2, 2011  Student Traditional Artist
đẹp wá ước zì cũng vẽ đc như vẩy
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Aug 2, 2011  Student Traditional Artist
:">
Reply
:iconigneousrocks:
IgneousRocks Featured By Owner Jul 29, 2011  Hobbyist Digital Artist
Such vibrant colors!
I love the graphic designs around his face. :nod:
Reply
Add a Comment: