Shop Mobile More Submit  Join Login
Wip 10 9 by Alice19sai Wip 10 9 by Alice19sai
Sau mấy hm mệt mỏi ko muốn cầm bt, mềnh đ down thử random mấy ci PVs về xem mng kiếm được cảm hứng~~v mềnh đ down Resonance của Exist Trace, v ci tranh ny l kết quả = )))))))))))))))))))))))
Trời ui lc xem thấy cả người cả nhạc đều ngầu ;A; Rồi cả sẹc-vẹc ;*; m thấy giọng bạn vocal rất giống nữ = ))))))))))) rồi c bạn guitarist nhn giống nữ nhưng ta cứ yn ch l nam = )))))))))))))) hỡi i về sau mới biết cả nhm l nữ ;*; trời ui vậy l mềnh đ xem GL m ngộ nhận đ l BL đ ;*;
Anyway, vẫn thấy cc CHỊ rất ngầu :iconheplz:
Add a Comment:
 
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Sep 22, 2011  Student
thiệt l 3 trấm ... dm c cc trị ấy hắt x lin tục = )))
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 22, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:thumbsup:
Reply
:iconsweet-osmanthus:
sweet-osmanthus Featured By Owner Sep 16, 2011
*lụi cụi gu gồ*
cc CHỊ thiệt xao ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i thiệt l ngầu qu đi ~~~~~~~~~~~~~~
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 16, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Cc CHỊ thiệt đ = ))))))))))) Lm ta xem GL m ngộ nhận đ l BL = ))))))))))))
Reply
:iconsweet-osmanthus:
sweet-osmanthus Featured By Owner Sep 16, 2011
*ma* GL cũng hay m :rofl: c nhiều thứ m BL k thể c đc :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: miễn l đừng hạng nặng qu l đc ru :rofl:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 17, 2011  Hobbyist Traditional Artist
=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
NGẦU l được hết XD
Reply
:iconsweet-osmanthus:
sweet-osmanthus Featured By Owner Sep 19, 2011
:rofl: Ni mới nhớ hm rồi cũng bị cuồng Pink
mi chị thiệt l :heart::heart::heart::heart::heart:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 19, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Ở đy em đang ni về NGẦU m = ))))))))))
Reply
:iconsweet-osmanthus:
sweet-osmanthus Featured By Owner Sep 19, 2011
th tất cả vấn đề l ở chữ NGẦU m ra đ :rofl:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 19, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:thumbsup:
Reply
:iconcckun:
cckun Featured By Owner Sep 14, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Hội chứng k phn biệt đc nam nữ =]]
B :alice19sai: h nhn ai cũng ra nam với trạp=]]]]


Mới wip thi ? bản full đu? :squee:
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 14, 2011  Hobbyist Traditional Artist
B no ở đy *đạp đạp* Ta sinh sau ngươi c một thng thi h :iconfacepalmplz:
Full xong rồi nhưng chưa tiện up ln v ta đang xi my cha :iconheplz:
Reply
:iconzzpopzz:
zzpopzz Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Digital Artist
rất ảo v đẹp XD
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
:">
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
hnh như chưa vẽ hết hay sao m ca BG nhn hơi mờ ảo nhỉ
M sao nội dung n c vẻ ...um ni chung l hơi đn tối
nhn đc đấy
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Đy l WIP m =v= *m mẹt* Vẫn đang vẽ = )))))))))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 9, 2011
Image Size
2.9 MB
Resolution
3506×2136
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
216 (1 today)
Favourites
8 (who?)
Comments
16
Downloads
11

Camera Data

Make
HP
Model
HP Scanjet G3110
Date Taken
Sep 10, 2011, 11:54:19 AM
×